English | 中文
在线QQ:25914051362326753164
产品中心
马氏体/超级马氏体(红色可以点击进入)
国标新牌号 国标统一数字代号 美标牌号 美国UNS代码 欧标代码 国外公司商业牌号
06Cr13 S41008 410S S41008 1.4 -
12Cr13 S41010 410 S41000 1.4006 -
20Cr13 S42020 420 S42000 1.4021 API/13Cr L80
30Cr13 S42030 420J2 S42000 1.4028 -
14Cr17Ni2 S43110 431 S43100 - -
05Cr17Ni4Cu4Nb S51740 17-4PH S17400 1.4542 -
0Cr13Ni5Mo - 13Cr110 S41426 1.4313 SM13CRS(NSSMC)
0Cr16Ni5Mo1N - - - 1.4418 -
00Cr17Ni5Mo2Cu - 17Cr110/125 - - SM17CRS(NSSMC)